Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘Searching for Rogers’, een zoektocht naar de cliëntgerichte benadering in New York City

REFLECTIEGeuzinge, Renate - 51–2 (2013)

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft een zoektocht naar de status van de cliëntgerichte benadering in
New York City. Het geringe aantal cliëntgericht opgeleide psychotherapeuten, slechts
tien, is namelijk opvallend. Tijdens mijn bijna drie jaar durende verblijf in deze stad ben
ik door middel van interviews en literatuuronderzoek op zoek gegaan naar de achtergronden
hiervan. Ik sluit af met enkele reflecties.

SLEUTELWOORDEN

Rogers, New York, cliëntgerichte benadering, Europa, Amerika