Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het zelf als verhaal, een reflectie over zelfverhalen en narratieve psychotherapie

REFLECTIESnijder, Annemarie - 51–2 (2013)

SAMENVATTING

In deze reflectie wordt aandacht gegeven aan de narratieve (re)constructie van het
zelfbeeld in het levensverhaal en de mogelijkheden die een narratieve psychotherapie
hierbij kan hebben. Eerst worden de aspecten van het narratieve denken onderzocht,
daarna wordt er aandacht gegeven aan moderne opvattingen over de definitie van
het zelf, en een filosofische analyse gegeven van taal, tekst, betekenis en interpretatie,
de kern van narratieve psychotherapie. Daarna komt de praktijk van de narratieve
hulpverlening centraal te staan, met de verhalen die cliënten over zichzelf vertellen.

SLEUTELWOORDEN

narratieve psychotherapie, zelfbeeld en levensverhaal

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.