Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het spel van de schuifpuzzel. Een cliëntgericht-experiëntieel integratieve benadering van het outreachend werk met jongeren onder toezicht van de Jeugdrechtbank

ARTIKELDobbelaere, Evelien - 51–2 (2013)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt het outreachend werken met jongeren die onder toezicht van de
Jeugdrechtbank staan, geïllustreerd. Dit gebeurt aan de hand van een handleiding, die
kan worden gehanteerd vanaf het eerste contact met de jongeren tot en met het beëindigen
en afsluiten van de therapie. Zes bouwstenen vormen de juiste randvoorwaarden opdat
deze jongeren de richting van hun belevings- en veranderingsproces kunnen volgen.
Bij elk van deze bouwstenen wordt ook een vergelijking gemaakt naar de ruimtes die
Depestele benoemt.

SLEUTELWOORDEN

Jeugdrechtbank, outreaching, bouwstenen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.