Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag ‘Healing Affairs using Emotionally Focused Couple Therapy’, - door Scott Woolley en Berry Aarnoudse, 9 en 10 oktober 2012

CONGRESVERSLAGVerheul, Wies - 51–1 (2013)