Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag ‘Healing Affairs using Emotionally Focused Couple Therapy’, - door Scott Woolley en Berry Aarnoudse, 9 en 10 oktober 2012

CONGRESVERSLAGVerheul, Wies - 51–1 (2013)

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.