Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Uitkomstenonderzoek naar persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapieën bij angstproblemen

ARTIKELElliott, Robert - 51–1 (2013)

SAMENVATTING

Angstproblemen zijn in toenemende mate een belangrijk punt van aandacht binnen
de persoonsgerichte-experiëntiële (PCE)2 benaderingen van psychotherapie. Ik vat een
meta-analyse samen van negentien uitkomstenonderzoeken naar PCE-therapieën bij
angstproblemen, meestal in de vorm van ondersteunende of persoonsgerichte therapieën
(PCT)3 en uitgevoerd door wetenschappers die onderzoek doen naar cognitieve
gedragstherapie (CGT). De resultaten laten grote verschillen zien tussen voor- en
nametingen, maar ook een duidelijke inferioriteit van PCT aan CGT. Daarna vat ik de
veelbelovende voorlopige resultaten samen van een nog lopend onderzoek naar PCT en
EFT (Emotion Focused Therapy) bij sociale angst, waarin voor beide PCE-therapieën
grote veranderingen tussen de voor- en nameting zichtbaar worden, die in onderlinge
vergelijking substantieel groter lijken voor cliënten in de EFT-conditie.

SLEUTELWOORDEN

angstproblemen, persoonsgerichte-experiëntiële therapie, uitkomstenonderzoek

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.