Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘Singing in the marrow bone’: werken met emotie binnen partnerrelatietherapie

ARTIKELJohnson, Susan - 51–1 (2013)

SAMENVATTING

Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt steeds duidelijker hoe belangrijk emotie is als
primair organiserende kracht die bepaalt hoe mensen met elkaar omgaan. Zelfs binnen
therapeutische benaderingen die het belang van emotie onderkennen, wordt echter lang
niet altijd optimaal gebruik gemaakt van de kracht van emotie om verandering teweeg te
brengen. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe bij de behandeling van relatieproblematiek
Emotionally Focused Therapy een model biedt om vanuit de emotie- en hechtingstheorie
de emotionele ‘dans’ tussen partners te begrijpen en wezenlijk te veranderen.

SLEUTELWOORDEN

emotionally focused therapy, EFT, hechting, emoties, partnerrelatietherapie, neurowetenschap

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.