Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Bewogen levens: Non-verbale interventies in psychotherapie

ARTIKELSamaritter, Rosemarie en Maagdenberg, Theo - 50–4 (2012)

SAMENVATTING

In de ambulante ggz hebben wij positieve ervaringen opgedaan met de combinatie van
client-centered therapie (CC T) en dans- en bewegingstherapie (DBT) in de behandeling
van persoonlijkheidsstoornissen. In de ontwikkelingsgerichte danstherapeutische
interventie richt de therapeut(e) zich actief op de non-verbale afstemming met de cliënt.
Doel is daarbij de ontwikkeling van een non-verbale intersubjectieve relatie waarin
beiden, therapeut en cliënt, constituerend en regulerend aanwezig zijn.
Dit artikel geeft een overzicht van de aan deze interventie ten grondslag liggende
theoretische concepten over intersubjectiviteit en meer specifiek over ‘kinaesthetische
intersubjectiviteit’. Dit referentiekader wordt meer toegespitst op de non-verbale
psychotherapeutische interventie. Concluderend wordt de verbinding tussen
kinaesthetische positie en een client-centered perspectief gelegd.

SLEUTELWOORDEN

non-verbale psychotherapie, kinaesthetische intersubjectiviteit, intersubjectieve relatie, client-centered therapie, dans- en bewegingstherapie, persoonlijkheidsstoornissen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.