Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De wederzijdse versterking van psychomotorische therapie en groepsdynamische psychotherapie

ARTIKELVerkade, Marijke en Winkel, Frank - 50–4 (2012)

SAMENVATTING

Ondanks de effectiviteit en de efficiëntie van groepsbehandelingen (Van der Stel,
2002) lijken ze relatief weinig te worden toegepast (Colijn, Snijders & Trijsburg,
2003a). Op de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) in Assen wordt veel
met groepen gewerkt. Waar mogelijk wordt er multidisciplinair gewerkt, waarbij
de groepspsychotherapie en vaktherapie elkaar wederzijds versterken. Tijdens
het VCgP-congres van september 2011 hebben we het wederzijds versterken van
groepsdynamische psychotherapie en psychomotorische therapie in een workshop
geïllustreerd. Na een theoretische inleiding op de aard van de patiëntenpopulatie en
het behandelaanbod op de AFPN, is een van de ongeveer twintig lopende groepen als
uitgangspunt genomen. Vervolgens is uit het publiek een groep geformeerd waarmee ter
illustratie een deel van een groepssessie werd uitgewerkt.

SLEUTELWOORDEN

psychomotorische therapie, groepspsychotherapie, forensische setting, mentaliseren, aggressieregulatieproblematiek

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.