Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Hechten en Loslaten: een toepassing op het cliëntgericht-experiëntiele gedachtegoed

ARTIKELLietaer, Germain - 50–3 (2012)

SAMENVATTING

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het cliëntgerichtexperiëntiële
gedachtegoed in de afgelopen dertig jaar (van ca. 1983 tot nu) in
Nederland en Vlaanderen, waarin sprake is geweest van een groeiende ‘body of
knowledge’ gevoed vanuit de verschillende suboriëntaties. Ondanks deze gezonde
ontwikkeling is er terrein verloren gegaan in de academische wereld ten gevolge van
de positivistische tijdgeest van de afgelopen decennia. Buiten de academische wereld,
en in bescheiden mate daarbinnen, blijft er echter sprake van ontwikkeling en verdere
integratie met andere therapiestromingen. Ten slotte worden enige suggesties gegeven om
het cliëntgerichte gedachtegoed in de toekomst te helpen verankeren.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte psychotherapie in de Lage Landen, historisch overzicht, toekomstperspectieven

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.