Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Er voor de ander zijn

ARTIKELTakens, Roelf Jan - 50–3 (2012)

SAMENVATTING

Hechten en loslaten raakt de kern van ons therapeutische werk en attendeert ons op het
specifieke karakter van de therapeutische relatie. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan
op het typische karakter van de therapeutische relatie, toegespitst op de verschillende
functies van de therapeut in de relatie met zijn cliënt, onder het motto ‘Er voor de ander
zijn’. Daarbij wordt Rogers in zijn denken over de therapeutische relatie gevolgd en
wordt kritisch gekeken naar huidige opvattingen over ‘meeting at relational depth’.

SLEUTELWOORDEN

therapeutische relatie, taken van de therapeut, relational depth

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.