Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Euthanasie op basis van psychisch lijden, reflecties aan de hand van vijftig patiënten met deze vraag

REFLECTIEThienpont, Lieve - 50–2 (2012)

SAMENVATTING

Dit artikel beoogt geen wetenschappelijke conclusies maar wil de ervaringen formuleren als een
getuigenis. Bovendien moeten vele gegevens als voorlopig gelezen worden gezien het procesmatig
karakter van de euthanasievraagstelling. We zullen pas op langere termijn meer relevante conclusies
kunnen trekken. Ook wil ik vermelden dat tijdens het schrijven, omwille van nieuwe ervaringen, zich
ook nieuwe reflecties opdringen zodat we dit artikel moeten zien als een interpunctie in een snel
evoluerend proces.
Er zijn in deze verkorte versie drie thema’s geactualiseerd, het cijfermateriaal werd nog niet aangepast aan de huidige ontwikkelingen.

SLEUTELWOORDEN

Euthanasie bij psychisch lijden, hulpverlening voor een waardig levenseinde

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.