Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Gehechtheidsproblematiek en intergenerationele overdracht in de therapie

ARTIKELZevalkink, Jolien - 50–2 (2012)

SAMENVATTING

Het leren herkennen van verschillende patronen van problematische gehechtheid bij de cliënt en het vergroten van de eigen neuronale integratie bij de therapeut zijn twee elementen in een behandeling die de kans vergroten dat een positieve verandering in bestaande interne werkmodellen in gang gezet kan worden. Deze kennis van overdracht en tegenoverdracht in affectief-cognitieve structuren integreert een psychodynamische en cliëntgericht-experiëntiële visie op psychotherapie. Net als bij een autonome gehechtheidsrepresentatie is het streven om in het samenspel tussen brein, psyche en relationele input een informatie- en energiestroom op gang te brengen die flexibel, adaptief, coherent, levendig en stabiel is.

SLEUTELWOORDEN

gehechtheid, intergenerationele transmissie, neuronale integratie, verandering via de relatie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.