Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het gedachtegoed en de praktijk van pessotherapie

UIT DE PRAKTIJKRoij, de , Pieter - 50–1 (2012)

SAMENVATTING

‘Van de duizenden ervaringen, die wij in ons leven opdoen, brengen wij er hoogstens
enkele ter sprake. Onder al die verzwegen ervaringen zitten ook die verborgen, die
ons leven ongemerkt zijn vorm, zijn kleur en zijn melodie geven.’ Met deze zin uit
Nachttrein uit Lissabon van Pascal Mercier (2006) ben ik opnieuw gaan kijken hoe ik
me tot pessotherapie verhoud, welke plaats pessotherapie tegenwoordig in onze praktijk
inneemt, wat het gedachtegoed is dat ten grondslag ligt aan pessotherapie, welke cliënt
zich voor pessotherapie aanmeldt en wat ik als psychotherapeut in pessotherapie doe.
Met dit artikel wil ik pessotherapie onder de aandacht brengen als een kleurrijke en
klinkende individuele psychotherapie in de setting van een groep, die het mogelijk helpt
te maken voor een wanhopige, in het leven vastgelopen cliënt om niet meer alleen maar
samen met echte anderen van vlees en bloed in de rol van significante anderen zijn eigen
vorm, kleur en melodie te kunnen gaan opmerken.

SLEUTELWOORDEN

pessotherapie, lichaamsgebaseerd, interactie-georiënteerd