Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag workshop van Jobst Finke ‘Werken met dromen in de cliëntgerichte psychotherapie’,

CONGRESVERSLAGVerhoeven, Marijke - 50–1 (2012)