Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Hoe kameleontisch of authentiek ben ik als psychotherapeut?

REFLECTIEHafkenscheid, Anton - 50–1 (2012)

SAMENVATTING

In deze reflectie wil ik de stelling van het VCgP-congres over de schoonheid van de
verschillen nuanceren. Via het aanstippen van de diversiteit van meningen over
psychotherapeutische effectiviteit wil ik gaan naar de therapeutische interactie waarin
de verschillen zowel bij therapeut als bij cliënt eerder de term ‘lelijkheid’, maar daarin
wel authentiek, zouden verdienen dan schoonheid. Authenticiteit en soepele aanpassing
(kameleontisch gedrag) van de therapeut zijn termen die misschien meer van toepassing
zijn.

SLEUTELWOORDEN

authenticiteit, therapeutische interactie, kameleontisch therapeutgedrag

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.