Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Jaloersheid, de spin in het hechtingsweb

ARTIKELLibbrecht, Hilde - 50–1 (2012)

SAMENVATTING

Jaloersheid wordt meestal gezien als desastreus voor de liefde. Aan de hand van enkele
inleidende gedachten en van recent experimenteel onderzoek, probeert de auteur aan
te tonen dat jaloersheid een cruciaal en wellicht initiërend mechanisme is voor de
hechting. Op basis van dezelfde gegevens wordt een vraagteken gesteld bij het klassieke
kleiniaanse onderscheid tussen afgunst en jaloersheid, waarbij het eerste bouwsteen zou
zijn voor het tweede.

SLEUTELWOORDEN

jaloersheid, triadisch, hechting, afgunst

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.