Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het verwonde zelf in relatie. Cliëntgerichte psychotherapie bij vroeg getraumatiseerde cliënten

ARTIKELBaljon, Marijke - 50–1 (2012)

SAMENVATTING

Trauma’s in de vroege jeugd grijpen diep in bij de ontwikkeling van het zelf. Er is veelal
sprake van hechtingstrauma’s, doordat de verzorgers dader waren of in ieder geval het
kind onvoldoende hebben kunnen beschermen. Hechtingsrelaties spelen een belangrijke
rol in de ontwikkeling van het zelf. Hechtingstrauma’s beschadigen de zelfbeleving. In dit
artikel bespreken we aspecten van traumabehandeling, die bij kunnen dragen aan het
helen van deze verwonde zelfbeleving. Dat zijn achtereenvolgens: empathie die inspeelt
op de fragiele zelfbeleving, transformatie van angst en agressie door ruimte te geven aan
de in het lichaam gestolde ervaringen, ontwikkeling van het vermogen om zichzelf te
troosten en het zoeken naar constructieve zingeving. De werkwijze wordt toegelicht aan
de hand van klinische vignetten.

SLEUTELWOORDEN

hechtingstrauma, fragiel kernzelf-proces, lichaamsgerichte benadering, transformatie van agressie, zichzelf troosten, betekenisgeving

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.