Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een beschouwing over de visie van Susan Johnson c.s.

REFLECTIESnijder, Annemarie - 49–4 (2011)

SAMENVATTING

In een recent artikel van Susan Johnson (Johnson & Zuccarini, 2010) wordt aan de
behandelaar binnen de partnerrelatietherapie handvatten gegeven om de seksuele
problematiek van partners te begrijpen vanuit de hechtingsproblematiek zoals die te zien
is binnen de negatieve interactiecirkel, een begrip uit de fasering van de behandelopzet
van de EFT/PRT (Snijder & Johnson, 2008; Snijder, 2009). In deze reflectie wordt er
vanuit een metapositie naar de opvattingen van Johnson (Johnson & Zuccarini, 2010)
over de relatie seksuele problematiek en hechtingsstoornissen gekeken.

SLEUTELWOORDEN

seksualiteit, hechting, emotionally-focused PRT

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.