Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De bejegening van veteranen

ARTIKELIdzerda-de Groot, Dorien en Cazemier, Berry - 49–4 (2011)

SAMENVATTING

Dit artikel gaat over het belang van bejegening gericht op erkenning in de behandeling
van veteranen met dienstgerelateerde dan wel uitzendgerelateerde klachten. De
auteurs zijn werkzaam binnen het zorgprogramma Veteranen van het Topreferent
Traumacentrum (TRTC) van de GGZ Noord-Drenthe dat een civiele partner is van
het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.1 De auteurs willen aantonen dat specifieke
aspecten in de bejegening van doorslaggevend belang zijn bij de behandeling van deze
doelgroep die in de reguliere hulpverlening vaak buiten de boot valt door zijn complexe
comorbiditeit van klachten. Zij achten hierbij van belang dat men in behandeling op
verschillende manieren in de bejegening rekening dient te houden met hun achtergrond
van militaire vorming en -training. Daarnaast zijn de auteurs van mening dat het in
dit kader belangrijk is kennis te nemen van de militaire uitzendingen of missies, het
mandaat en politieke klimaat van de uitzending om de thematiek van de klachten beter
te begrijpen. Zo vinden zij het essentieel dat een behandelaar zich goed informeert over
de verschillen tussen de burgermaatschappelijke en militaire kaders om meer begrip
voor en herkenning te hebben van eventuele aanpassingsproblemen waar veteranen
met klachten mee worstelen. Erkenning te hebben voor al deze zaken vormt de sleutel
tot een constructieve samenwerkingsrelatie van waaruit dienstgerelateerde dan wel
uitzendgerelateerde klachten het beste besproken en behandeld kunnen worden.

SLEUTELWOORDEN

veteranen, uitzendgerelateerde klachten, bejegening, militaire vorming

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.