Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel

ARTIKELvan Dam, Quin - 49–4 (2011)

SAMENVATTING

In een psychotherapie kan een impasse ontstaan als er bij de patiënt ernstige tekorten
bestaan in het psychosociaal functioneren die bij aanvang van de behandeling niet
onderkend zijn. Het ontwikkelingsprofiel is een geschikte methode om die tekorten op te
sporen en de mogelijkheden en de beperkingen om van de behandeling te profiteren in
kaart te brengen. Na bespreking van het ontwikkelingsprofiel wordt in dit artikel deze
toepassing aan de hand van twee casussen verhelderd.

SLEUTELWOORDEN

ontwikkelingsprofiel, defect, conflict, indicatiestelling, psychosociaal vermogen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.