Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Gecombineerde schemagerichte psycho- en muziektherapie met forensisch psychiatrische patiënten: een krachtig instrumentarium!

UIT DE PRAKTIJKHoop, W. de & Smit, Ellen - 49–3 (2011)

SAMENVATTING

Vroege ernstige verwaarlozing, mishandeling en misbruik zijn ervaringen die onuitwisbare sporen in mensen kunnen achterlaten. In de klinisch forensische praktijk ontmoeten wij veel patiënten met een dergelijke geschiedenis. Ze zijn veroordeeld voor het plegen van ernstige delicten, zoals moord en verkrachting, die de indruk wekken van een poging om met machtsvertoon de ervaren machteloosheid ongedaan te maken. In therapie willen wij in contact komen met de kwetsbare aspecten van patiënten (kwetsbare kindmodi) door middel van ervaringsgerichte werkwijzen. Schemagerichte psychotherapie, gecombineerd met muziektherapie, blijkt een krachtige combinatie om patiënten te helpen indringend in contact te komen met hun Kwetsbare Kind en hen te leren op een Gezond Volwassen manier voor dit deel te zorgen. In essentie draagt dit bij tot het reduceren van delictgevaarlijkheid.

SLEUTELWOORDEN

schemagerichte therapie, muziektherapie, forensische psychiatrie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.