Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Suïcidaliteit en Onmacht

UIT DE PRAKTIJKMaagdenberg, Theo & Gaijmans, Anne - 49–3 (2011)

SAMENVATTING

Suïcidaliteit wordt in dit artikel gezien als een mogelijke uiting van door de cliënt ervaren onmacht. Deze onmacht bepaalt mede de interactie. Aspecten die een rol spelen bij de interactie tussen een suïcidale cliënt en een hulpverlener worden besproken. Factoren die van invloed zijn op het verloop van de communicatie worden verkend. Hierbij blijkt de mate van intimiteit die bereikt kan worden in het contact tussen cliënt en hulpverlener een beslissende rol te spelen.

SLEUTELWOORDEN

suïcidaliteit, onmacht.

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.