Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘Van oude mensen, dingen die (niet) voorbijgaan’: over rouwen op oudere leeftijd

ARTIKELVancoilllie, Johan - 48–4 (2010)

SAMENVATTING

Vanuit de wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de impact van ‘life events’ bij ouderen, de psychodynamische literatuur in verband met ‘object loss’ en de literatuur rond rouw bij ouderen, probeert de auteur een antwoord te vinden op de vraag naar het specifieke aspect van de verliesverwerking bij de oudere cliënt/patiënt. Hierna tracht hij de theoretische overwegingen te illustreren via een uitgebreide casusbeschrijving.

SLEUTELWOORDEN

rouw bij ouderen, verlieservaringen, life events

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.