Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Omkerend levensperspectief: integratief aspect van psychotherapie bij ouderen

ARTIKELVideler, Arjan, Raaijmakers, Marlène, & Gouw, Anita de - 48–4 (2010)

SAMENVATTING

Het veranderend levensperspectief is een levensfasespecifiek aspect van psychotherapie met ouderen. Beschreven wordt hoe het veranderend levensperspectief geïntegreerd kan worden in de behandeling. Met behulp van vignetten wordt geïllustreerd hoe het veranderend levensperspectief aanleiding kan geven tot klachten en hoe integratie van het werken met levensverhalen een heilzame werking kan hebben, ongeacht het therapeutisch referentiekader. Beeldende therapie kan een krachtige rol spelen, waarnaar nader onderzoek wenselijk is. Geconcludeerd wordt dat het omkerend levensperspectief een voornaam integratief aspect is van psychotherapie met ouderen.

SLEUTELWOORDEN

psychotherapie, ouderen, levensperspectief

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.