Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De jager op groot wild: Persoonsgerichte psychotherapie bij een getraumatiseerde, psychopathiforme man

ARTIKELVerkade, Marion & Baljon, Marijke - 48–2 (2010)

SAMENVATTING

Inzichtgevende psychotherapie bij ernstig getraumatiseerde, psychopathiforme cliënten is omstreden. In de beschreven casus is hier toch voor gekozen vanwege de authentieke wens tot verandering, die bij patiënt voelbaar was naast daderaspecten, die werden uitgeageerd. De psychotherapeute ging uit van een benadering waarin cliëntgerichte, experiëntiële uitgangspunten, en psychoanalytische elementen geïntegreerd worden, waarbij veel aandacht is voor de bespreking van de interactie in het hier en nu. Verandering bleek mogelijk binnen een echte en diepgaande therapeutische relatie. Binnen deze relatie konden de configuraties die als gevolg van trauma binnen het zelf waren ontstaan in kaart gebracht worden. De interactie tussen de configuraties werd gestimuleerd en de integratie ervan bevorderd. Traumabehandeling speelde hierin een belangrijke rol. Dit alles was mogelijk, doordat de psychotherapeute voldoende gesteund werd door haar professionele omgeving.

SLEUTELWOORDEN

persoonsgerichte traumatherapie, psychopathie, relationele diepgang

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.