Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De luidheid van stilte. Het mentale proceswerk van een psychotherapeute tijdens een ongewone sessie

ARTIKELColsoul, Geneviève - 48–2 (2010)

SAMENVATTING

Aan de hand van een sessie met een cliënte onderzoek ik de impact van zenmeditatie of zazen op mijn psychotherapeutisch werk. In het gespreksfragment zijn illustraties te vinden van vier mentale processen die hier baat bij vinden. Het gaat om het geven van aandacht, het bevorderen van een splitsing van het ego tussen het ervaren en het observeren, en van de mogelijkheid afstand te nemen van bekende persoonlijke patronen. Ook de receptiviteit voor wat op impliciet niveau medegedeeld wordt, neemt toe. Na enkele bedenkingen rond de aanwezigheid van de therapeute. vraag ik tenslotte aandacht voor de verwondering en het onvoorspelbare in het psychotherapeutisch contact, en voor de stille, impliciete gebeurtenissen tussen therapeute en cliënt.

SLEUTELWOORDEN

zenmeditatie, stilte, aandacht, egosplitsing, impliciete processen, receptiviteit, presentie, mentaal proceswerk

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.