Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Persoonsgerichte therapie en de medische metaforen voor psychologisch leed en verdriet: de herontdekking van onze radicale afkomst

ARTIKELSanders, Pete - 48–2 (2010)

SAMENVATTING

Om te beginnen wordt kort omschreven hoe de radicale fundamenten van de cliënt- of persoonsgerichte therapie (PCT) zich verhouden tot de medicalisering van psychologische problemen. Vervolgens wordt het concept ‘iatrogenese’ van Illich (1976) uitgelegd, en de PCT beschreven als tegengif voor alle drie niveaus van iatrogenese: klinisch, sociaal en cultureel, waarbij het impliciet aanwezige groeimodel van de persoonsgerichte benadering wordt vergeleken met een gemedicaliseerd gezondheidsmodel. Verbindingen tussen PCT, academische wetenschappers en professionals die dezelfde kritische waarden delen, worden aanbevolen. Hierbij worden achtereenvolgens onder de aandacht gebracht degenen die kritisch zijn over psychotrope medicatie, degenen die psychologische verklaringen en behandelingen verkiezen boven die van de biologische psychologie, en bovenal, degenen die gebruik maken van de psychologische hulpverlening.

SLEUTELWOORDEN

persoonsgerichte psychotherapie, medische metaforen, radicale afkomst

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.