Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Persoonsgerichte experiëntiële therapie is bijzonder effectief; samenvatting van een meta-analyse uit 2008

ARTIKELElliott, Robert, & Freire, Beth - 48–1 (2010)

SAMENVATTING

De resultaten van de meta-analyse van Elliott en Freire zijn ondubbelzinnig goed nieuws voor de aanhangers van de persoonsgerichte experiëntiële benadering: cliënten benutten onze therapieën om grote veranderingen in zichzelf teweeg te brengen; deze veranderingen beklijven bovendien, en zijn veel groter dan wat ze zonder therapie bereikt zouden hebben. Verder laten onze cliënten net zoveel verandering zien als cliënten in andere therapievormen, inclusief CGT, maar dan alleen als het gaat om bonafide persoonsgerichte, proces-experiëntiële of andere experiëntiële therapieën.
Voor diegenen onder ons die in de PCE-traditie staan, is het duidelijk dat we niet bang hoeven te zijn voor welk kwantitatief uitkomstenonder¬zoek of welke RCT dan ook. Daarom is het ook noodzakelijk dat wij als PCE-therapeuten onze eigen uitkomstenonderzoeken uitvoeren - inclusief RCT’s – naar de legitieme versies van onze therapieën.

SLEUTELWOORDEN

effectiviteit PCE-therapie, RCT onderzoek

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.