Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Coaching, een cliëntgerichte benadering

ARTIKELHaas, Olaf de, & Snijder, Annemarie - 48–1 (2010)

SAMENVATTING

In dit artikel komt de cliëntgerichte benadering van coaching aan de orde. Voor ervaren cliëntgericht therapeuten wordt het in de loop der jaren steeds duidelijker dat de Rogeriaanse grondhouding samen met de cliëntgerichte vorm van gespreksvoering ook buiten de therapeutische situatie zijn waarde bewijst. Het was voor Olaf de Haas dan ook een logische stap om zich halverwege de jaren negentig naast psychotherapie, supervisie en leertherapie ook met coaching bezig te gaan houden. Vanaf 1997 is hij naast zijn bezigheden als cliëntgericht psychotherapeut onder andere ook actief als coach voor managers en inhoudelijke professionals, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de gezondheidszorg.

SLEUTELWOORDEN

coaching, cliëntgerichte benadering