Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Omgaan met Borderline. Een psycho-educatiecursus voor cliënten met (kenmerken van) borderline als cliëntgerichte behandelmodule

ARTIKELMaagdenberg, Theo, & Gaijmans, Anne - 48–1 (2010)

SAMENVATTING

Vanuit een cliëntgerichte visie op borderline is een psycho-educatiecursus voor cliënten ontwikkeld. In dit artikel wordt zowel deze visie als de opzet van en overwegingen bij de cursus besproken. Daartoe wordt het persoonlijkheidsmodel van Livesley aangehaald. Borderline kan met name als een referentiestoornis begrepen worden. De cursus geeft verduidelijking over hoe borderline begrepen kan worden en staat stil bij het narratieve aspect van de zelfbeschrijving, van het ‘verhaal over zichzelf’. Therapie kan gezien worden als dat ‘verhaal over jezelf’ corrigeren waar het vreemde, niet-eigen elementen bevat. De cursus wil dat besef bij de cliënt bevorderen.

SLEUTELWOORDEN

borderline, psycho-educatie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.