Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Spirituele filosofie en de Ziel, Mystieke oerteksten met Simone Weil als gids

BOEKBESPREKINGGraste, Jacques - 47–4 (2009)

door Hans Swildens

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.