Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verandering in therapie via subliminale uitwisselingen tussen cliënt en therapeut

ARTIKELDepestele, Frans - 47–4 (2009)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de dimensie besproken van de wederzijdse invloed in de therapeutische relatie. Die invloed vindt plaats zonder dat cliënt en therapeut het beseffen, langs verbale maar vooral langs non-verbale, lichamelijke weg, via kleine relationele bewegingen. Het mekaar interactioneel missen kan onverwachte nieuwe elementen binnenbrengen, terwijl het mekaar interactioneel vinden kan leiden tot nieuw impliciet relationeel weten: dit is weten-hoe-te-zijn-met-iemand dat op niet-bewust niveau functioneert. Het repertorium van manieren-van-zijn-met-iemand kan zich uitbreiden en afgeremde of on-ontwikkeld gebleven mogelijke relationele bewegingen kunnen genezen.

SLEUTELWOORDEN

wederzijdse subliminale invloed in de therapeutische relatie, impliciet relationeel weten

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.