Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het herstellen van de affectief-relationele ontwikkeling in kindertherapie aan de hand van de normale ontwikkeling. Co.D.A.E.

ARTIKELMaeyens, Tine - 47–3 (2009)

SAMENVATTING

Bij kindertherapie is het belangrijk je niet te laten leiden door de klacht, want dat is een gedragsbeschrijving die vaak niet duidt wat de innerlijke belevingsstroom is van het kind. Daarom wordt aan de hand van enkele kindvriendelijke oefeningen getracht een beeld te vormen over het affectief-relationele ontwikkelingsniveau van het kind in het hier en nu van de therapeutische relatie. Aan de hand van die gegevens wordt de therapiedoelstelling geherformuleerd samen met de ouders. Hierbij vertrekken we van een positief beeld omtrent het kind, namelijk de affectief -relationele vaardigheden die het kind al verworven heeft, in plaats vanuit het negatieve te vertrekken, namelijk het ‘wegwerken’ van klachten. In de individuele therapie met het kind wordt dan de normale ontwikkeling gebruikt zodat het kind weer congruent met zichzelf kan functioneren.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte kindertherapie, Co.D.A.E-behandelstructuur (gerichtheid op Conflict, Dynamiek, Attitude, Evolutie)

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.