Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het ‘psychodramatisch actiesociogram’ met kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte psychotherapie

ARTIKELVerhofstadt-Denève, Leni, Dillen, Let, Helskens, Denis, & Siongers, Mariska - 47–3 (2009)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt beschreven hoe het psychodramatisch actiesociogram kan worden toegepast bij kinderen van ongeveer zes tot 12 jaar. Deze methodiek wordt geïllustreerd door een aantal psychodrama-episodes bij een zwaar getraumatiseerde 11-jarige jongen.
In een eerste deel worden de basiskarakteristieken van een ontwikke¬lingsgerichte theorie omschreven vanuit het Fenomenologisch-Dialectisch Persoonsmodel (Fe-Di Pmodel).
Het tweede deel introduceert het psychodrama, het psychodramatisch actiesociogram en de vertaling ervan naar kinderen. Het derde deel demonstreert hoe door toepassing van dit aangepast actiesociogram kinderen op speelse wijze met manipuleerbare popjes ruimtelijke psychodramatische scènes kunnen construeren die zichzelf weergeven in relatie tot significante anderen. Binnen deze context worden tevens spontane exteriorisaties van interne (zelf)constructies en (zelf)dialogen mogelijk. Vanuit het theoretisch kader verloopt de constructie van een psychodramatisch actiesociogram volgens dialectische processen die het mentalisatieproces (Ik-Mij reflectie) stimuleren door de integratie van denken, voelen en spreken in een doorleefde situationeel-affectieve actie.

SLEUTELWOORDEN

psychodrama, speltherapie, dialectiek, kinderpsychothe¬rapie, ontwikkelingsgerichte psychotherapie, psychodramatisch actiesociogram

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.