Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Niets te verliezen en toch bang

ARTIKELStinckens, Nele - 47–2 (2009)

SAMENVATTING

Bij cliënten met een angststoornis dringt de angst door tot in alle poriën van het bestaan. De manier waarop zij zich bewegen in hun lichaam, in hun innerlijke wereld, in het interpersoonlijk contact en in verhouding tot de existentiële gegevenheden is vernauwd en gestold. Aan de hand van een concrete casus zullen de diverse processtollingen worden geïllustreerd. Vervolgens zullen enkele krachtlijnen worden aangereikt voor het therapeutisch werken met angstproblemen. Hierbij is het van belang om diverse ingangspoorten (experiëntieel, relationeel, existentieel, gedragsmatig) te gebruiken om het gestolde proces te deblokkeren. Aan de hand van een analyse van het therapietraject bij de casuscliënt wordt verduidelijkt hoe deze ingangspoorten geïntegreerd kunnen worden. De analyse gebeurt met behulp van het Leuvens Systematisch Casestudy Protocol, een praktijkgeoriënteerd onderzoekskader dat diverse proces- en outcomemetingen combineert om een antwoord te vinden op de vraag of de therapie werkzaam was en welke de helpende therapeutische ingrediënten waren.

SLEUTELWOORDEN

angststoornis, procesblokkades, gedifferentieerd therapeutisch aanbod, praktijkgeoriënteerd onderzoek

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.