Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Neuropsychotherapie, de theorie van Grawe. Wat kan deze op het algemeen psychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek gebaseerde wijze van kijken naar therapie betekenen voor de cliëntgerichte theorie en therapie?

ARTIKELDreesmann, Willem - 47–1 (2009)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de therapietheorie van Grawe (1998; 2004). Zijn theorie beoogt een metatheorie te zijn. Er volgt een kritische vergelijking tussen zijn kernopvattingen en de opvattingen die aan het cliëntgerichte gedachtegoed ten grondslag liggen. Getracht wordt aannemelijk te maken dat de theorie van Grawe als metatheorie een verheldering, betere fundering en uitbreiding van onze cliëntgerichte theorie en therapie zou kunnen zijn, waarbij er voldoende ruimte is om de eigen signatuur te behouden.

SLEUTELWOORDEN

neuropsychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie