Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zwarte zwanen, witte zwanen. Wie gaat er mee naar de binnenkant varen? Ontwerp van een cliëntgerichte groepsmodule voor mensen met een negatief zelfbeeld

UIT DE PRAKTIJKDelft, Kees van, & Kok, Eli - 46–3 (2008)

SAMENVATTING

In het streven naar kortdurend werken binnen de cliëntgerichte psychotherapie vormt het negatief zelfbeeld van de cliënt niet zelden een tijdrovend obstakel. Om aan effectiviteit te winnen, ligt het dan voor de hand te zoeken naar een specifieke groepsgewijze interventie.
Het ontwerp voor een op cliëntgerichte leest geschoeide groepsmodule wordt hier gepresenteerd. Enkele onderliggende theoretische keuzes worden geformuleerd en er wordt uitvoerig aandacht besteed aan de praktische uitwerking. Het cliëntgerichte gedachtegoed blijkt het juiste gereedschap in huis te hebben om het negatief zelfbeeld te behandelen.

SLEUTELWOORDEN

herstel van de belevingsbalans, lichamelijk ervaren, procesdirectief werken, procesversnellers, focusing, contact met intern en extern klankbord

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.