Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De interactionele dimensie in cliëntgerichte groepstherapie: ‘Hier komen wij elkaar tegen’

ARTIKELMissiaen, Claude - 46–3 (2008)

SAMENVATTING

Cliëntgerichte groepstherapie wordt tegen het licht gehouden vanuit de interactionele invalshoek. Inspiratiebronnen werden gezocht in de cliëntgerichte therapie en bij Yalom. Naar het groepstherapeutisch werk wordt vooral gekeken met de bril van het spanningsveld autonomie-verbondenheid. Een aantal interactionele fenomenen passeren de revue, aangevuld met suggesties voor de groepstherapeut: focaal conflict, de bespreking van het hier-en-nu, omgaan met conflicten, de zondebok, weerstand. De bijdrage sluit af met een pleidooi voor ontmoeting in groepstherapie.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte groepstherapie, interactionele benadering, ontmoeting