Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

In de angstfabriek: De behandeling van dissociërende kinderen met lichaamskaarten

ARTIKELSanten, Bart - 46–3 (2008)

SAMENVATTING

Dissociërende kinderen en adolescenten worden beheerst door een van binnenuit gevoede diffuse angst. Angstgenererende mechanismen schermen de toegang tot ‘de wijsheid van het lichaam’ af. Herstel van het ervaringsproces en traumaverwerking worden daardoor bemoeilijkt. In dit artikel wordt een vorm van ‘creëren van ruimte’ geïntroduceerd waarmee dit functioneren als ‘fixed machines’ doorbroken kan worden.
Aan de hand van enkele behandelingen met lichaamskaarten wordt geïllustreerd hoe het ‘Ik’ de gelegenheid krijgt zijn gedissocieerd functioneren op een hanteerbare wijze tegemoet te treden. Met die andere positie van het ‘Ik’ vermindert de innerlijke gespletenheid terwijl tegelijkertijd ook het automatisme van continu actief blijven van de ‘angstfabriek’ doorbroken wordt. Dit herstelt het vermogen van het lichaam tot handhaving van een meer geïntegreerde staat van functioneren wanneer contact gemaakt wordt met ‘allermoeilijkste plekken’. Dit vergroot de mogelijkheid van het ‘Ik’ tot verwerken van trauma’s.

SLEUTELWOORDEN

dissociatie, lichaamskaarten, angstfabriek