Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Grenzen in psychotherapie: hoe vormt het therapieproces zijn bedding? (Deel I)

ARTIKELDepestele, Frans - 46–3 (2008)

SAMENVATTING

Grenzen in psychotherapie kunnen beschouwd worden vanuit de idee dat het therapieproces zelf zijn eigen grenzen zoekt om de ruimten te creëren waarin het zich kan ontwikkelen. Therapie kan opgevat worden als een proces dat zich ontwikkelt in een aantal opeenvolgende ruimten (Depestele, 2000; 2004). In dit eerste van twee artikelen volgen we hoe cliënt en therapeut allereerst een relatieruimte creëren waarin impliciet en expliciet therapeutisch veel kan gebeuren omdat diverse aspecten van een gewone relatie buiten gehouden worden. Bepaalde inherente grenzen binnen de relatieruimte zullen de weg openen naar de diepere ruimten waarin de cliënt zijn beleving verder kan laten ontvouwen (zie tweede artikel: Depestele, 2008).

SLEUTELWOORDEN

grenzen in psychotherapie, therapeutische ruimten, relatieruimte, therapieproces zoekt grenzen