Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Reactie op het artikel ‘Valideren, een vak apart’ van Dr. L.M.C. van den Bosch

REFLECTIEGunst, Ellen - 45–4 (2007)

SAMENVATTING

Het begrip validatie sluit zeer nauw aan bij de cliëntgerichte grondhoudingen. Binnen de cliëntgerichte benadering licht te klemtoon meer op het helpen van de cliënt in het zoeken naar zìjn betekenis vanuit zijn beleving. Het concept validatie is vooral helpend om aan niet-psychotherapeuten op een concrete manier over te brengen en aan te leren hoe een groeiproces bij de cliënt noodzakelijkerwijs ondersteund dient te worden.

SLEUTELWOORDEN

validatie, grondhoudingen, betekenis en/of beleving