Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Persoonsgerichte interventies bij verslaafde cliënten

ARTIKELBensel, Wolfgang - 45–4 (2007)

SAMENVATTING

Dit artikel bespreekt een zelfstandige behandelingsmethode voor verslaafde patiënten die de bekende cliëntgerichte basiskenmerken van het therapeutisch handelen combineert met interventies die zich richten op de specifieke symptomen van de verslaving. Na een korte inleiding worden de fases besproken die een cliënt doorloopt bij de behandeling van zijn verslaving, en wordt duidelijk gemaakt hoe de behandeling zich kan richten op de specifieke symptomen van de stoornis. Vervolgens worden de vaak voorkomende schuld- en schaamte gevoelens behandeld, en de preventie en behandeling van eventuele terugval. Een verslavingsbehandeling blijkt volgens de auteur het beste te werken in de context van een groep. Er wordt aandacht besteed aan hoe dit optimaal kan gebeuren. Tenslotte wordt er een suggestie gedaan voor het invoeren van zogenaamde ‘intensieve groepsdagen’ ter ondersteuning van langer lopende groepsprocessen.

SLEUTELWOORDEN

verslaving, cliëntgerichte psychotherapie, persoonsgerichte psychotherapie, stoornisgerichte benadering

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.