Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Hoe evident kunnen cliëntgerichte psychotherapieën zijn?

ARTIKELTakens, Roelf Jan - 41–1 (2003)

SAMENVATTING

In deze bijdrage passeren enkele begrippen met betrekking tot evidence-based werken de revue. Wat verstaat men bijvoorbeeld onder evidence-based? Wat houdt een 'Randomized Controlled Trial' (RCT) in? En wat is het verschil tussen 'efficacy', 'effectiveness' en 'efficiency'? De hamvraag is natuurlijk of en in hoeverre het onderzoeksmodel van de RCT ook op cliëntgerichte psychotherapieën van toepassing is. En hoe nuttig en (maatschappelijk) noodzakelijk het is om voor psychotherapeutische behandelingen naar dit soort evidenties te streven. Bij de beantwoording van deze vragen zullen enkele actuele kwesties, zoals de twijfel aan het nut van langdurige psychotherapie en de erkenning van cliëntgerichte psychotherapie (onder andere in Duitsland) aan de orde worden gesteld. Geëindigd wordt met enkele voorstellen ten aanzien van onderzoek op het gebied van cliëntgerichte psychotherapieën in het licht van een mogelijke evidence-based praktijk.

SLEUTELWOORDEN

methodologische evidentie