Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Psychotherapeutisch werken met kansarmen: een pleidooi voor een respectvol omgaan met psychisch lijden

ARTIKELBosmans, Erwin - 44–4 (2006)

SAMENVATTING

Bij kansarme cliënten bestaat er een 'transgenerationele' armoede (zie bijvoorbeeld Ghesquière, 1993). Het is niet enkel een armoede die zichtbaar en financieel is, maar het bestaat ook uit een fundamentele armoede op emotioneel, cognitief en communicatief vlak. Psychotherapie heeft tot doel hierin beweging te krijgen, opdat de cliënt kan groeien en zich kan ontwikkelen in een veilige therapeutische relatie. In dit artikel wordt het concept 'containment'1 als psychotherapeutische attitude en techniek in het werken met kansarmen beschreven. Een casus verduidelijkt de theoretische achtergrond.

SLEUTELWOORDEN

kansarmoede, containment, psychotherapeutisch proces

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.