Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het laatste jaar groepstherapie van Julius Hertzfeld, groepstherapeut: het plot van een romanschrijver en het voldongen feit voor een groepstherapeut

REFLECTIETijhuis, Leo - 44–2 (2006)

SLEUTELWOORDEN

existentiële problemen, groepstherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.