Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het laatste jaar groepstherapie van Julius Hertzfeld, groepstherapeut: het plot van een romanschrijver en het voldongen feit voor een groepstherapeut

REFLECTIETijhuis, Leo - 44–2 (2006)

SLEUTELWOORDEN

existentiële problemen, groepstherapie