Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De therapeutische taak in forensisch psychiatrische behandeling: Het eerste gesprek

ARTIKELTervoort, Martin - 44–2 (2006)

SAMENVATTING

Bij forensisch psychiatrische behandeling welke primair gericht is op delictpreventie, moeten er spijkers met koppen worden geslagen.
Dit betekent dat de cliënt zo snel mogelijk moet worden gecommitteerd aan de therapeutische taak. Daarvoor is het nodig dat de therapeut zich relevant maakt voor de cliënt, waarvoor de therapeut een breed interventierepertoire nodig heeft.
De basis echter wordt gevormd door een cliëntgerichte benadering waarbij naast de bekende basisattitudes zoals empathie, respect en echtheid nadrukkelijk het vermogen behoort zowel respectvol te kunnen confronteren als respectvol het eventuele destructieve gedrag van de cliënt te kunnen begrenzen.
Via enkele vignetten wordt één en ander verduidelijkt.

SLEUTELWOORDEN

forensische psychotherapie, delictpreventie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.