Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Mannen in burchten, Echtheid als middel tot contact in dadertherapie

ARTIKELGunst, Ellen - 44–2 (2006)

SAMENVATTING

In de vakliteratuur betreffende daderhulp gaat zeer veel aandacht uit naar cognitieve en educatieve benaderingen. De zinvolheid van het terugvalpreventiemodel dient hierbij niet in twijfel te worden getrokken, want het is aangetoond dat deze aanpak een gedragsverandering teweeg kan brengen. Om te komen tot een duurzame verandering is echter een steviger fundament nodig. De onderliggende persoonlijkheidsproblematiek bij plegers van seksueel misbruik vraagt om een ervaringsgerichte aanpak.
De echtheid van de therapeut maakt een werkelijke dialoog met de cliënt mogelijk, wat een a priori voorwaarde is voor een therapeutisch proces. De therapeut is een voorbeeld op vlak van congruentie en transparantie, twee aspecten die bij de cliënt onvoldoende ontwikkeld zijn. Deze therapeutische houding - ingebed in een cliëntgericht experiëntieel aanbod - kan een opening bieden wanneer het contact met de cliënt en zijn beleving volledig geblokkeerd is. De gerichtheid op zichzelf als therapeut is daarnaast ook nodig om tot empathie en positieve gezindheid in staat te blijven in het werken met plegers van seksueel misbruik. Zo kan de reflectieve functie geleidelijk in beweging gebracht worden zodat de cliënt zich anders gaat verhouden tot zichzelf en de ander.
Tenslotte is de gerichtheid op zichzelf als therapeut zeer belangrijk in het kader van zelfzorg - wat in dit werkveld niet uit het oog mag worden verloren. Echtheid is dus zowel voor cliënt als therapeut voor groot belang.

SLEUTELWOORDEN

terugvalpreventie, echtheid, contact