Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ergens tussen zwart en wit. Psychotherapie met daders van seksuele delicten vanuit cliëntgericht perspectief

ARTIKELVanhooren, Siebrecht - 44–2 (2006)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt op zoek gegaan naar een begrippenkader om cliëntgericht te kunnen werken met daders van seksueel geweld. Vanuit enkele beschouwingen rond de interactie tussen dader en slachtoffer wordt nagedacht over de begrippen grens en identiteit. Gesteund door onderzoeksresultaten naar hechting, wordt gesteld dat daders soms het onderscheid niet kunnen maken tussen belevingen van zichzelf en die van iemand anders. Het grensoverschrijdend gedrag wordt gezien als een symptoom van een falende toewijzingsgrens en een onevenwichtigheid in het nastreven van autonomie en/of verbondenheid.

SLEUTELWOORDEN

daderhulp, cliëntgerichte psychotherapie, grenzen