Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie

ARTIKELLeijssen, Mia - 44–1 (2006)

SAMENVATTING

Het is mogelijk om op veel kortere tijd goede behandelresultaten te krijgen indien de therapeut actiever wegen aanreikt om het therapeutisch proces te versnellen én te verdiepen. Aangrijpingpunten voor een efficiënte aanpak zijn te vinden in de verschillende substromingen uit het cliëntgerichte paradigma. Naast de afspraak over een tijdslimiet, wordt er sneller een focus van behandeling gekozen en worden processtagnaties directer benaderd met specifieke interventies. Aan de hand van een casus wordt geconcretiseerd hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Kortdurend behandelen vraagt echter naast deskundigheid ook discipline en moed om berekende risico's te nemen. De valkuilen van het versneld op gang willen brengen van het therapeutisch proces krijgen daarbij eveneens aandacht

SLEUTELWOORDEN

kortdurende cliëntgerichte psychotherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.