Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Cliëntgerichte psychotherapie volgens een handleiding

ARTIKELFinke, Jobst - 44–1 (2006)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een opvatting voor persoonsgerichte psychotherapie gepresenteerd die uitgaat van criteria voor inhoudelijke doelgerichtheid en functionaliteit. Het doel hierbij is om de aan stoornissen gerelateerde thema's te beschrijven waarbinnen specifieke gevoelens en hun samenhang met situaties bekeken kunnen worden. Het ingaan op deze thema's vergemakkelijkt de toegang tot de 'innerlijke wereld' van de cliënt, zijn zelfbeeld, en zijn organismische ervaringen. De functionele middelen om deze thema's aan te snijden worden afgeleid uit de handelingsconcepten van de cliëntgerichte psychotherapie: het invoelend begrijpen, verhelderen van de relatie, confronteren, en de zelfonthulling. De kernthema's van een actuele stoornis kunnen zo op de manier van een procesgerichte gesprekstherapie volgens een fasespecifieke volgorde bewerkt worden

SLEUTELWOORDEN

gerichtheid op stoornissen, kernthema's, handelingsconcepten, interventievormen, depressie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.